Çok iyi sistemleri var

çok çok iyi bir sistemleri var.

Mehmet Gemalmaz